Brancheforeningen for e-cigaret forhandlere

Foreningens formål er at styrke forretningsbetingelserne for medlemsvirksomhederne, fremhæve branchens profil og øge dens anseelse. Vi arbejder på at varetage branchens interesser overfor offentlige myndigheder, beslutningstagere og andre interessenter i branchen. Derudover engagerer vi os aktivt i udformningen af love og bekendtgørelser samt arrangerer professionelle møder for medlemmerne med fokus på erfaringsudveksling. Vi bestræber os også på at sikre udviklingen af nye arbejdsredskaber til gavn for branchen som helhed.

Vi kæmper for dig!

BECIG - Historie og formål

BECIG er en dansk brancheorganisation, etableret den 1. juni 2014 som svar på den stigende efterspørgsel efter en organiseret e-cigaretbranche. Vores primære mål er at sikre medlemmernes rettigheder og interesser både i Danmark og internationalt ved at repræsentere branchen i relevante internationale udvalg og foreninger. Vi er stolte over at have formandskabet for det danske standardiseringsudvalg under Dansk Standard og at være den danske forhandlingsleder i det europæiske standardiseringsudvalg under CEN.

BECIG stræber også efter at formidle branchens budskaber til medier og offentlige institutioner ved aktivt at opretholde kommunikationen med både medier og politikere.

hvad gør vi for e-cigaret forhandlerne

Hvem er BECIG?

Vi lægger stor vægt på at øge kendskabet til e-cigaretter blandt den danske befolkning. Dette mål vil ikke blot skabe et marked for vores medlemmer, men det vil også støtte den sundhedsrevolution, der kan opstå, hvis så mange som muligt skifter fra traditionel tobak til e-cigaretter.

For at realisere dette mål er det afgørende at forbedre den generelle produktkvalitet på det danske marked. Dette kræver omfattende produktundersøgelser og effektiv vidensdeling mellem vores medlemmer.

Derudover prioriterer vi, at vores medlemmer besidder den nødvendige faglige viden. Dette fremmes gennem dedikeret uddannelse af medarbejdere hos vores medlemmer. På denne måde sikrer vi, at vores medlemmer er velinformerede og rustede til at imødekomme behovene på et stadig udviklende marked.

BECIG

CVR-nummer: 35950354

Adresse: C/O BrancheDanmark
Østergade 13, 2.

Postnummer og by: 1100 København K

© 2023 BECIG - Brancheforeningen for e-cigaret forhandlere